Uitzoomen
Inzoomen
Persoonlijke begeleiding aanvragen

Begeleiding
aanvragen

Wilt u begeleiding aanvragen voor uzelf, uw partner of uw ouders?
Afhankelijk van uw zorgbehoefte wordt de begeleiding gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz).

WMO
Via uw gemeente krijgt u toegang tot ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iedere gemeente organiseert dit op zijn eigen manier. Bij uw gemeente kunt u informeren op welke manier u begeleiding kunt aanvragen.

WLZ
Heeft u 24 uur per dag zorg nodig? Dan komt u in aanmerking voor een verblijfsindicatie. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft deze indicatie af, waarna het zorgkantoor hiervoor een budget ter beschikking stelt.

Particulier
Ook zonder indicatie of aanvullend op uw indicatie kunt u particulier begeleiding inkopen bij Allerzorg. Neemt u contact met ons op voor meer informatie over particuliere begeleiding.

Als het wenselijk is, helpt Allerzorg u graag bij uw aanvraag voor persoonlijke begeleiding.

 

Langer thuis blijven wonen?